National Chengchi University

Official Representative (OR)

Ms. Su-feng Cheng
Election Study Center
#64, Sec. 2, Zhi-nan Rd.
Taipei TAIWAN
Email: sfeng@nccu.edu.tw
Phone: 886-2-2938-7134
Fax: 886-2-2938-4094