Zhejiang University

Official Representative (OR)

Ms. Qing YUAN
Zhejiang University
38 Zheda Rd, Xihu
Hangzhou Zhejiang 310027 CHINA
Email: yuan.q@zju.edu.cn
Phone: +86-571-88981216
Fax: +86-571-88981089

Designated Representative (DR)

Mr. YanGang Yu
The Social Science Academy
Zhejiang University
Building 3(East) Room 866
866 Yuhangtang Road
Hangzhou Zhejiang 310058 CHINA
Email: hzyimat@126.com
Phone: +86-571-88981199