Zhejiang University

Official Representative (OR)

Professor WenJiong He
The Social Science Academy
Zhejiang University
Building 3B (West)
866 Yuhangtang Road
Hangzhou Zhejiang 310058 CHINA
Email: hewenjiong@163.com
Phone: +86-571-88981089

Designated Representative (DR)

Mr. YanGang Yu
The Social Science Academy
Zhejiang University
Building 3(East) Room 866
866 Yuhangtang Road
Hangzhou Zhejiang 310058 CHINA
Email: hzyimat@126.com
Phone: +86-571-88981199

Report a problem