Search Results

Your query returned 1 citations.

1.
1998
Pedersen, Nancy L.,  Berg, Stig,  Johansson, B.,  Johansson, Kurt,  Viitanen, Matti,  Winblad, Bengt,  Gatz, Margaret . Genetiska faktorer ligger ofta bakom Alzheimerssjukdom: Stor tvillingstudie skall klarlagga sambanden arv--miljo. Lakartidningen. 2585-2588.
Full Text Options: Worldcat Google Scholar
Export Options: RIS EndNote XML
Results 1 - 1